Zmiana w nocnej i świątecznej opiece medycznej

Powiat nyski - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

UWAGA-ZAMIANA ADRESU:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ul. Bracka 1/Celna 2, 48-300 Nysa TEL: 77 887 21 26

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:
W dni powszednie od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wykonywane są: ambulatoryjne porady lekarskie - pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej, porady lekarskie telefoniczne - udzielane przez lekarza dyżurującego, wizyty domowe - w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego. O wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem, zastrzyki w gabinecie zabiegowym - wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zabiegi pielęgniarki środowiskowo rodzinnej - w domu u pacjenta - realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabieg nie może być wykonany w godzinach pracy podstawowej opieki zdrowotnej i tylko na zlecenie lekarza. Należy pamiętać: Podczas pracy nocnej i świątecznej opieki medycznej nie prowadzi się leczenia chorób przewlekłych, których leczeniem zajmują się lekarze w ramach pracy ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie od 8:00 do 18:00. Z tego powodu pacjent nie może domagać się wypisywania recept niezwiązanych z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby, oraz z tego powodu pacjent nie może zamawiać wizyt domowych Wizyty domowe, nie stanowią części działalności pogotowia ratunkowego Kiedy dzwonić na pogotowie ratunkowe pod numerem 999? bezpośrednie zagrożenie życia, utrata przytomności, upadek z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, urazy powstałe w nagłych sytuacjach, nagła duszność, porażenie prądem, poród, dolegliwości związane z ciążą, nagłe zachorowanie w miejscu publicznym

« powrót