Opcje wyglądu

Komunikat

Mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i zalecające ograniczenie ruchu pacjentów w placówkach ochrony zdrowia, poprzez m.in. realizację teleporad oraz przesunięcia w czasie wizyt; które nie są niezbędne w najbliższym czasie; a jednocześnie uwzględniając, jak duże znaczenie w profilaktyce chorób infekcyjnych mają szczepienia, zalecamy:

 

 

1. odroczenie bilansów dzieci zdrowych do 30 kwietnia


2. utrzymanie bieżącej realizacji szczepień obówiązkowych i zalecanych, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
    szczepienia są najskuteczniejszą profilaktyką w zapobieganiu chorobom.

« powrót