Cennik opłat

Zarządzenie nr 03/2019/POZ

w sprawie odpłatności za orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, które nie są zakresem świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Z dniem 01.08.2005 r. wprowadza się pobieranie odpłatności za orzeczenia i zaświadczenia lekarskie, które nie są objęte zakresem świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Świadczenia zagwarantowane przez NFZ (wynikające z umowy) bezpłatnie:

 • Wydanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich związanych z dalszym procesem leczenia i rehabilitacją, związanych z realizowaniem kontraktu z NFZ na POZ,
 • Niezdolnością do pracy,
 • Kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
 • Dla celów pomocy społecznej,
 • Dla uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Zaświadczenia i orzeczenia za które pobiera się opłatę:

 1. Orzeczenie lekarskie dla celów rentowych ZUS i KRUS (wypełnienie wniosku, przygotowanie dokumentacji) - 30 zł
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych - 30 zł
 3. Zaświadczenie lekarskie na turnusy rehabilitacyjne - 30 zł
 4. Żaswiadczenie lekarskie wydane na życzenie pacjenta nie finansowane przez NFZ - 30 zł
 5. Obdukcja dla celów sądowo – lekarskich 50 – 100 zł
 6. Zaświadczenie dla celów odszkodowawczych (np. Allianz, PZU itp.) - 30 zł
 7. Wpis do książeczki dla celów SANEPIDU - 30 zł
 8. Badanie lekarskie - 49 zł
 9. EKG z opisem - 30 zł
 10. EKG bez opisu - 15 zł
 11. USG jamy brzusznej - 50 zł
 12. USG tarczycy - 45 zł
 13. Iniekcja domięśniowa i podskórna - 10 zł
 14. Iniekcja dożylna - 15 zł
 15. Pomiar R/R - 3 zł
 16. Pomiar wagi i wzrostu - 3 zł
 17. Pomiar poziomu glukozy we krwi - 5 zł
 18. Spirometria bez opisu  - 20 zł
 19. Spirometria z opisem - 50 zł
 20. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej - 0,34 zł
 21. Sporządzenie kopii dokumentacji niemedycznej - 0,39 zł
 22. Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej - 9,68 zł
 23. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,94 zł

Z dniem 04.05.2019 r. zmieniono przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym pobierania opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
Obecnie pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo do nieodpłatnego dostępu do dokumentacji medycznej, o ile żądanie dostępu jest pierwszorazowe w danym zakresie.
Należy przy tym pamiętać o następujących zasadach:
1. 1. Prawo do nieodpłatnego, pierwszorazowego dostępu dotyczy wyłącznie pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego.
2. 2. W razie żądania wydania dokumentacji w danym zakresie po raz drugi i kolejny, można pobierać opłaty na dotychczasowych zasadach.
3. 3. Prawo do nieodpłatnego dostępu dotyczy całej dokumentacji, w tym przyszłej. Złożenie wniosku o nieodpłatny dostęp do dokumentacji np. za okres roku 2017 pozwala na dalszy nieodpłatny dostęp do dokumentacji za rok 2018, potem za 2019.

UWAGA! ZAŚWIADCZENIA I KOPIE DOKUMENTÓW WYDAJE SIĘ PO WCZEŚNIEJCZYM UISZCZENIU OPŁATY W REJESTRACJI W PRZYCHODNI .